• Nowości

     •     Dzisiaj przedstawiciele środowiska uczniowskiego naszej szkoły, wraz z Panią psycholog Justyną Kuehn, odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 w Luboniu. Antonina Witczak z klasy 3f zaprezentowała działające u nas mediacje rówieśnicze, a Konstanty Łukasiewicz z klasy 3a wykonał utwory własnej kompozycji oraz znanych wokalistów m. in. Dawida Podsiadło. Uczniowie mówili, że warto mieć pasje i rozwijać je, a nie warto zażywać różnego typu środki psychoaktywne. Konstanty w pigułce przedstawił "Sposób na szczęście, gdy jest się Nastolatkiem". Jego teksty są bardzo piękne i mówią o Miłości. która nie jest "pluszowym misiem".      Oferta naszej szkoły jest poszerzona o MEDIACJE RÓWIEŚNICZE.

       Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką prowadzonych działań.

       

             W naszej szkole dążymy do budowania bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, stworzenia warunków dla rozwoju kompetencji społecznych uczniów, nabycia przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Ideą mediacji rówieśniczej jest  właśnie wykorzystywanie i rozwijanie  mocnych stron naszych uczniów przez tworzenie wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy, zespołów rówieśników. W perspektywie długofalowej stanowi prewencję przemocy, kształtuje odpowiedzialność za własne postępowanie oraz pokazuje alternatywy dla tradycyjnie stosowanych w środowisku szkoły rozstrzygnięć z pozycji autorytetu lub siły – konfrontacji, uczy asertywności. Mediacja uczy bowiem przedstawiania swoich racji, umiejętności słuchania drugiej osoby, szerszego spojrzenia na wiele spraw oraz uświadamiania różnorodności.

       Mediacja rówieśnicza jest dobrowolnym i poufnym poszukiwaniem rozwiązania konfliktu między uczniami w obecności dwóch (najczęściej) bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami. Zainteresowani ofertą szkoły, pytają się często:

      Kto może zostać mediatorem rówieśniczym?

         Może zostać nim uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.  Mediatorzy rówieśniczy przynależą do SZKOLNEGO KLUBU MEDIACJI - uczestniczą w szkoleniach, podlegają super wizji oraz wspierają się wzajemnie. Opiekunami naszego szkolnego Koła Mediacji są p. Anna Kubasińska – Cynarzewska, p. Maciej Góra, p. Justyna Kuehn – psycholog szkolny. Mediatorzy są podzieleni na dwie grupy: IV – V, VII- 3 gimnazjum.  Wszyscy aktualnie działający mediatorzy rówieśniczy działają wg KODEKSU ETYCZNEGO. Także proces mediacyjny przebiega według ustalonych zasad:

      1. Każde postępowanie mediacyjne jest DOBROWOLNE.
      2. Uczestników postępowania mediacyjnego obowiązuje POUFNOŚĆ – jest to istotne z punktu widzenia psychologicznego jak i prawnego. Strony mediacji często otwierają się zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i przedmiotowym. Ważne jest, aby każdy czuł się bezpiecznie w sytuacji mediacji, i, że to, co zostanie powiedziane, nie będzie przekazywane osobom trzecim. Jedynym odstępstwem może być ujawnienie w czasie mediacji przez jakąkolwiek stronę, zachowań zagrażających życiu, lub na wniosek sądu.
      3. NEUTRALNOŚĆ – mediator powinien być neutralny wobec stron i przedmiotu sporu.

      W praktyce oznacza to, że nie może on narzucać stronom postępowania mediacyjnego preferowanych przez siebie rozwiązań ich konfliktu. Pracujemy w oparciu o POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY Marshalla Rosenberga. Jeżeli strony mają trudności w sformułowaniu zgodnego rozwiązania, mediator może zaproponować  pewne ustalenia, które w danej sytuacji mogą wydać mu się najlepsze, bez naruszania zasady neutralności. Niemniej nawet w takiej sytuacji podpowiadane rozwiązania nie są dla stron wiążące. Istotą mediacji jest właśnie to, że strony postępowania same zdecydują się zawrzeć porozumienie oraz uzgodnią podczas trwania mediacji jego treść. Zatem rozwiązanie problemu  nie jest  narzucane z góry, ale to uczestnicy mediacji je formułują.

      1. BEZSTRONNOŚĆ -  Mediatorem nie może być przyjaciel, rodzina, lub osoba wrogo nastawiona. Jeżeli mediator uzna, że nie jest w stanie prowadzić mediacji w sposób bezstronny, powinien zrezygnować z prowadzenia postępowania mediacyjnego.

      W szkole mamy świetnych mediatorów z klas 3. To uczniowie o wysokich kompetencjach społecznych i intelektualnych. Jestem dumna z naszych mediatorów. Oto nasz zespół: Tosia, Zuzia, Marcin i NorbertJ

       

       

      Nasi Mediatorzy wykazali się skutecznością w trudnych mediacjach.  Spotkania z ich udziałem zakończyły się spisaniem ugody mediacyjnej.  Tu warto zaznaczyć, że nie każde spotkanie mediacyjne musi zakończyć się ugodą, i nie zawsze jest to odbierane pejoratywnie. Czasem trzeba, by Ktoś podjął terapię – bo mediacja odsłoniła „czubek góry lodowej”, zdarza się też, że  strony zmierzają w zupełnie innych kierunkach i trzeba to uszanować, bywa też tak, że trzeba zmienić  mediatorów. Każdy, kto uczestniczył w dobrze prowadzonej mediacji wie, że zużywa ona wiele sił  przy dużym zaangażowaniu. Nasi Mediatorzy niebawem opuszczą mury SP2 Komorniki. Całym sercem życzymy Im wielu dalszych sukcesówJ.

                                                                                         Justyna Kuehn

                                                                                         Psycholog szkolny

       

       

       

       


       

      W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, uczniowie klas 3 gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z prewencji przemocy. Spotkanie było przeprowadzone we współpracy ze środowiskiem lokalnym - Policją Komorniki. Pani st. sierż. Ewa Matuszak oraz Pani psycholog Justyna Kuehn,  przestawiły nastolatkom konsekwencje prawne  stosowania zachowań karalnych oraz  psychologiczne mechanizmy powstawania i skutki przemocy.


       

      Projekt profilaktyczny

      RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY – 20.03.2019 r.

       

      PROGRAM

      9.00     OTWARCIE SPOTKANIA PRZEZ PANIĄ DYREKTOR SP2 KOMORNIKI

      9.05     WYSTĄPIENIE PANA WÓJTA – GOŚĆ HONOROWY, PATRONAT

      9.15     WYKONANIE PIOSENKI PRZEZ ALEKSANDRĘ OLEWIŃSKĄ PIOSENKI CZESŁAWA NIEMENA ” DZIWNY JEST TEN ŚWIAT”

      9.20     WYSTĄPIENIE PANI ST. SIERŻ. EWY MATUSZAK - „DZIAŁANIA  POLICJI NA TERENIE

                  GMINY KOMORNIKI W ZAKREIE PREWENCJI PRZEMOCY”

       

      9.30     ANTONINA WITCZAK „MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SP2 KOMORNIKI”

       

      9.40     ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH – PREZENTACJA ODZIAŁYWAŃ Z PROFILAKTYKI PRZEMOCY DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

      11.30   PYTANIA UCZESTNIKÓW

      11.50   ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA


       

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@sp2k.pl
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administratorzy
    • Anita Chmielewska
     Adrian Przyborski
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej