• Organizacja roku szkolnego

     • Organizacja roku szkolnego 2020/2021

     • TERMINY WYSTAWIANIA ZAGROŻEŃ I NIEKLASYFIKOWAŃ ORAZ WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH:

       

      I SEMESTR:

      07.12.2020

      wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, naganną z zachowania oraz nieklasyfikowaniem

      13.01.2021

      wystawienie ocen przewidywanych na koniec I semestru

      20.01.2021

      wystawienie ocen semestralnych

      27.01.2021

      rada klasyfikacyjna

      II SEMESTR:

      10.05.2021

      wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, naganną z zachowania oraz nieklasyfikowaniem

      07.06.2021

      wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego

      14.06.2021

      wystawienie ocen rocznych

      21.06.2021

      rada klasyfikacyjna

       

      UWAGA: dyplomy, zaświadczenia uczniów dokumentujące wolontariat oraz zawody i konkursy realizowane poza szkołą należy dostarczyć do wychowawców do 15 czerwca!

       

      DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 05.06.2021 (piątek po Bożym Ciele)

       

      Terminy spotkań z rodzicami

      rok szkolny 2020/2021

       

       

      Data

      Dzień tygodnia

      16.09.2020

      Środa – organizacyjne

      17.00 – ZEBRANIA
      18.00 RADA RODZICÓW

      16.09.2020

      Środa – klasy 8 procedury egzaminu, dostosowania (8c- 17.00, 8a,8b – 19.00)

      28.10.2020

      Środa – 17.00 – zebranie informacyjne klasy 0-3, 18.00 – zebranie informacyjne klasy 4-8

      09.12.2020

      Środa – informacyjne , zagrożenia i nk, 17.00 – klasy 4-8, 18.00 – klasy 0-3

      27.01.2021

      Środa – podsumowanie I semestru, 17.00 - klasy 0-3, 18.00 – klasy 4-8

      24.03.2021

      Środa – 17.00 - zebranie informacyjne klasy 4-8, 18.00 – zebranie informacyjne klasy 0-3

      12.05.2021

      Środa – informacyjne , zagrożenia i nk, 17.00 - klasy 0-3, 18.00 – klasy 4-8

       

       

       

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@sp2k.pl
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administratorzy
    • Anita Chmielewska
     Adrian Przyborski
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej